Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

Türkiye Spor Toto ile ilgili ilk çalışma, 1949 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürü Vildan Savaşır’ın İsveç’ten getirttiği Spor Toto Mevzuatı’nı tercüme ettirmesi olarak kabul edilir. Futbol Federasyonu Başkanı Ulvi Yenal’ın 1959 yılındaki girişiminden sonra yapılan çalışmalara istinaden,  29 Nisan 1959 yılında; “Futbolda Bahsi Müşterek Kanunu” çıkarıldı. 26 Mart 1960 yılında da ilk kupon kabulü gerçekleştirildi.

Kuruluşundan 1965 yılına kadar maçların sık sık iptal edilmesi, elde edilen hasılatın küçük bir payının ikramiye olarak dağıtılması, ve bayi sayısının az olması gibi sebepler uygulamanın ilk yıllarının durgun geçmesini doğurmuştur. 1965 yılı ortalarında kuponların değerlendirme işlemlerinde tek değerlendirme sistemine geçildi. Kupon kabulü için son dakika servisi kuruldu. İştirakçilerden, başarılı sonuçlar alanlara, Teşkilat ve bayiler tarafından spor ahlak ve geleneklerine ters düşmeyen hediyeler verilmesine başlandı.  Kolon sayısı artırıldı. Bu yeniliklerle o yıllardaki ismiyle Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü daha yoğun hizmet veren bir kuruluş haline gelmiştir.

1970-1977 yılları arasında elde edilen kamu gelirleri ciddi anlamda gerilemiştir.  Bunun üzerine 1978’de Spor Toto Teşkilat Müdürlüğündeki yeni yapılanma ile kurum, ülke sporunun parasal kaynağını yeni projelerle iyileştirilerek tekrar Türkiye gündemine yerleşti. Spor yatırımlarının arttığı, fair play ödülleri, yarışmalar ve yeni kurumlara kaynak aktarılan bu dönemde, teknolojiye geçiş ve Spor Loto gündeme geldi. Spor Loto 1985 yılında onaylandı ve yetkiyi alan teşkilat 1986’nın Mayıs ayında Spor Loto oyununu iştirakçinin hizmetine sundu. İştirakçiler tarafından kısa sürede benimsenen oyun kamu kaynağı üretimi anlamında Spor Toto oyununu geride bıraktı. Ardından, 1994-1995 sezonunda Totogol oyunu devreye girmiştir.

http://www.sportoto.gov.tr/