Milli Sporcu Belgesi Sınıfları

Uluslararası spor müsabakalarında Türkiye’yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik, 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Milli sporcu belgesi sınıflarına ilişkin müsabaka türleri Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır” hükmüne istinaden hazırlanan Milli Sporcu Belgesi Sınıflarına İlişkin Müsabaka Türlerinin Belirlenmesine Dair Genelge, Bakanlık Makamının 27.10.2020 tarihli oluru ile yürürlüğe girdiğinden, milli sporcu belgesi başvurularında, Genelge hükümlerine riayet edilecektir.

Genelge için tıklayınız.