Federasyonumuz e-posta adresine bir takım kişi yada kişilerden genel kurul kontenjan delegeliği kurasına katılma talepli olarak e-posta ve imzasız dilekçeler gönderildiği ve arayarak telefonla başvuru yapıldığı görülmektedir.Kural olarak hukuki sonuç doğuracak olan işlem talebi içeren dilekçelerin usulüne uygun şekilde Federasyonumuza aslının gönderilmesi gereklidir.Talep sahiplerinin dilekçelerinin ekinde aslı gibidir olarak yazıp imzalayacakları kimlik belgesi fotokopisi ve taleplerini haklı kılacak dayanakları ile göndermeleri halinde gerekli işlemlerin yapılması yoluna gidilebileceği duyurulur.