Atatürk Üniversitesi Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından Kasım ayında gerçekleştirilecek sınav takvimi:

NOT: Sınavlar hakkında detaylı bilgi https://birimler.atauni.edu.tr/ataile adresinden öğrenilebilir.